dilluns, 18 de gener del 2021

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2019

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

 2. Inscripcions de l’AMPA. Llei de Protecció de dades

 3. Estat de comptes

 4. Llibres

 5. Activitats de l’AMPA: dansa i sortida a Cervera

 6. Consell Escolar

 7. Renovació de membres de l’AMPA

 8. Precs i preguntes

Assistents: 13 pax.

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

S’aprova per unanimitat.

2. INSCRIPCIONS DE L’AMPA. LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Com ja tothom sap, a finals de l'any 2018 va entrar en vigor la  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Aquesta Llei acabava de definir el poc que deixava pendent el RGPD: El Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. Aquesta norma de referència europea en matèria de protecció de dades es d’obligat compliment pels estats membres de la Unió, i tot i ser aprovada al 2016 només va passar a ser aplicable al Maig de 2018.

L’aplicació de ambdues normes jurídiques condiciona la relació de l'AMPA amb els pares del alumnes. Aquestes condicions afecten a:

- La forma com ens posem en contacte amb vosaltres, ja que no us podem interpel·lar directament (via correu electrònic o missatgeria instantània) sense el vostre consentiment exprés de que ho fem. Els formularis d´associació pels pares interessats a formar part de l´AMPA seran distribuïts doncs en paper imprès no nominatiu. Als pares que passin a ser membres se´ls demanarà el seu consentiment per formar part d´un grup de Whatsapp de difusió de temes AMPA, igual que per poder rebre informació i comunicats pel correu electrònic.

- El permís per difondre imatges i gravacions d´activitats a on surtin els alumnes, ja que ha de ser  detallat pel que respecta a l’ús que es farà i als mitjans a on es difondran (Facebook o blog de l´AMPA en el nostre cas). Els permisos no poden ser genèrics, per nous usos i situacions cal de demanar permisos específics.

- L´AMPA és responsable de les dades personals que li faciliteu, i en cap cas pot fer ni farà una cessió a tercers. Per molt lligada que sigui l´activitat de cada un dels actors que intervenim per dur a bon terme el transcurs del curs, tots som entitats diferents i la normativa és molt clara. No es comparteix ni es fa cessió.

3. ESTAT DE COMPTES

Saldo inicial a 1 d’agost del 2018: 898,53 € 

Saldo final a 23 d’octubre 1325,26 €

Hi va haver tres moviment referents al curs anterior: 

 • cobrament de l’ajuda per l’obra de German Vilar: 250 €

 • ingressos de rebuts pendents de cobrament: 110 €

 • Pagament d’una factura de llibres: 127,09

Es va vendre un total de 45 llibres amb un descompte pels socis del 15% directe de l’editorial més una aportació de l’AMPA.

Comissions bancàries abonades 133,38 €

Quota de la FAPAC: 133,68€

Compres de material per l’escola, Nadal i Reis: 380,56

Despeses activitats: 278,01: guarniments de Nadal per l’escola i les aules, pica-pica de Nadal, guaniment concert de final de curs de Queen i berenar concert fi curs (alumnes nostres i de l’escola d’Ivars).

S’aproven els comptes unànimament.


4. LLIBRES

Aquest curs necessiten llibres els alumnes de Sensibilització 3 i Aprenentatge Bàsic 1, que corresponen a P5 i 1r de Primària.

L’editorial ens fa un 15% de descompte i l’AMPA hi fa una aportació especial per cada llibre. 


5. ACTIVITATS DE L’AMPA.

Per al concert de Nadal i fi de curs vam actuar en tres punts. Primer ens vàrem encarregar de la decoració nadalenca de l’escola organitzant un taller amb els infants. També de la decoració del concert de final de curs «Queen, el nostre musical!!». En segon lloc, varem col·laborar en els assajos i en els espectacles en coordinació amb l’escola. I finalment, amb el pressupost de l’associació es va pagar un pica-pica per a tots els alumnes i pares de l’escola per Nadal i un berenar per tots els alumnes i professors de la nostra escola i de la d’Ivars per fi de curs.

Pel que fa al material per l’escola hem adquirit dos altaveus Bluetooth, un micro amb peu i dues torres de so per les aules. En gaudeixen tots els alumnes de l’escola.

Es proposa fer alguna sortida durant el curs però encara cal definir-la

6. CONSELL ESCOLAR

La Conxita Lluch passa a ser la representant dels pares perquè l’Olga Mayora ja no forma part de l’EMMA (ella mateix i els seus fills ja no són alumnes). 

Lourdes Esteve passa a ser la representant de l’AMPA al Consell Escolar.

7. RENOVACIÓ DE MEMBRES DE L’AMPA.

En aquesta assemblea deixa de ser membre el Carlos Martínez Ros. Agraïm moltíssim tota la feina que ha desenvolupat en el context de l’AMPA.

S’incorpora Fina Solans Guardiola. 

Per tant, de l’actual Junta quedem Conxita Lluch i jo mateixa, Lourdes Esteve.

8. ALTRES INFORMACIONS

La direcció de l’EMMA ha fet arribar dues propostes d’activitats, intentarem portar-ne a terme almenys una. Es comenta als pares que poden fer també propostes.

Es recorda que el grup de Whats App és exclusiu per temes relacionats amb l’EMMA i l’AMPA.

Es comenta que s’ha demanat a la direcció de l’escola que els alumnes menors de 12 anys acabin les classes com a màxim a les 20.00 h.

Es comenta que les quotes es passaran sempre pel banc, per tal que quedi constància de totes les gestions efectuades.

Pels Reis d’aquest any, l’escola ha demanat tamborets nous pels pianos.

8.- PRECS I PREGUNTES

Alguns pares comenten que alguns professors no han recuperat les classes d’instrument no portades a terme. Aquestes es poden reclamar perquè és fàcil que un alumne es posi d’acord amb el professor de forma individual.

Le classes perdudes per motiu de malaltia de professors que siguin conjuntes no es recuperaran per la dificultat de trobar dies i hores que puguin anar bé a totes les  famílies que formen el grup en concret.

Si es vol reclamar quotes per classes perdudes s’ha de fer de forma individual via instància general a l’ajuntament.

Núria Ferrer pregunta per quan es farà efectiu l’augment del preu de les matrícules que l’Ajuntament va aprovar a principi de curs. Es respon que després d’haver parlat amb totes les parts les quotes no s’apujaran a mig curs, sinó de cara al curs següent.

S’aixeca la sessió a les 21.30 h del dia 24 d’octubre de 2019.

Signatura


Núria Ferrer, presidenta de l’AMPA de l’EMMA