dilluns, 17 d’octubre del 2022

Assemblea General de l’AMPA de l’EMMA

CONVOCATÒRIA

Dia: 26 d’octubre de 2022

Hora: En acabar la reunió de la reunió general de l’escola.

Lloc: Escola de Música d’Artesa de Segre


ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

  2. Estat de comptes

  3. Activitats de l’AMPA del curs anterior

  4. Propostes d’activitats per aquest curs

  5. Consell Escolar

  6. Altres assumptes

  7. Precs i preguntes