dimarts, 14 de desembre del 2021

ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMPA

Per la present se us convoca com a membres de l’AMPA a l’Assemblea General de l’AMPA de l’EMMA. 

CONVOCATÒRIA

Dia: 22 de desembre de 2022
Hora: 21.00 h
Lloc: Zoom

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes
3. Activitats de l’AMPA del curs anterior
4. Propostes d’activitats per aquest curs
5. Consell Escolar
6. Precs i preguntes

ACLARIMENTS
Per tal de poder participar en
la reunió us enviarem l'enllaç el dia abans al grup de Whatsapps de l'AMPA.


La Junta de l’AMPA